Försvarsmakten får 200 nya bandvagnar, forsvarsmakten.se

Sverige och FMV leder just nu en gemensam anskaffning av bandvagnar tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

– Upphandlingen omfattar mellan 500 och 900 bandvagnar beroende på vad länderna beslutar. För svensk del handlar det om minst 200 bandvagnar, säger Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid FMV.[…]

I september startar en upphandling som berör många inom Försvarsmakten. Då fastställs vilket eldhandvapen som ska ersätta AK5:an. Det nya eldhandvapnet köps in tillsammans med Finland – vilket betyder att länderna kommer att använda samma automatkarbin i framtiden. Läs pressmeddelande