Försvarsmakten bygger broar med USA i Polen, forsvarsmakten.se

Under två veckors tid befinner sig delar av det svenska försvarets fältarbetsförmåga i Polen, för att delta i övningen Defender Europe 22. Där kommer ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente tillsammans med US Army, 74. MRBC (Multi Role Bridge Company), att bygga förbindelser över olika vattendrag i östra Polen. […]

Under de senaste dagarna har Försvarsmakten tillsammans med US Army, 74. MRBC skapat historia genom att återta den amerikanska enhetens förmåga att passera vattendrag på detta sätt, något som är grundläggande för att kunna lösa sina uppgifter. Det är också något som kräver hög grad av samordning och kompetens hos både befäl och soldater. Läs pressmeddelande