Expert om Turkiets kommentarer om finländskt Natomedlemskap: ”Det är politik, men ska tas på allvar”, svenska.yle.fi

Toni Alaranta är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet och expert på Turkiets inrikes- och utrikespolitik och dess relationer med EU, USA och Ryssland. Han är inte förvånad över det uttalande Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan bjöd på under eftermiddagen.

– Det här har diskuterats i turkiska medier redan i en månad så man kunde dra slutsatsen att Turkiet kommer att ha sådan här inställning till en eventuell svensk- och finsk ansökan och att de kommer att utnyttja sin ställning och komma med egna krav, säger Alaranta.

De krav som Turkiet väntas komma med riktas bara delvis till Finland och Sverige. Alaranta säger att Turkiet snarare vill åt större Natoländer såsom USA. Den här typen av politiska utspel kommer vi se ju mer processen utvecklas. […]

– Man vill driva internationella intressen som till exempel att man vill ha en hårdare linje mot det kurdiska arbetarpartiet PKK. Det är allmänt känt att man anser att Sverige ställer sig för slappt mot PKK, säger Alaranta. PKK är terrorstämplat av Turkiet, EU och USA.

Där och då buntades Finland alltså ihop med Sverige, eftersom samma budskap riktades mot Finland. Läs artikel