Försvarsmakten bör ta över ansvaret för försvarsmateriel, riksdagen.se

Försvarsutskottet anser att ansvaret för att vidmakthålla Försvarsmaktens materiel ska föras över till Försvarsmakten och att befintliga övnings- och skjutfält inte ska få avvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om detta. S och V reserverar sig mot förslagen.

I dag finns begränsningar när det gäller överbefälhavarens kontroll över Försvarsmaktens materiel och möjligheten att prioritera hur den ska användas. Det är i nuläget Försvarets materielverk som har ansvaret för att vidmakthålla Försvarsmaktens materiel, för att kunna göra effektiva upphandlingar. Men enligt försvarsutskottet bör ansvaret för försvarsmaterielen föras över till Försvarsmakten i stället. Utskottet anser att möjligheten att kunna hantera Sveriges beredskap på ett effektivt sätt är viktigare än eventuell ökad effektivitet vid upphandlingar. […]

Försvarsutskottet har tidigare påtalat hur viktigt det är att Försvarsmakten får goda förutsättningar att öva. Därför är det viktigt att regeringen arbetar för att säkra Försvarsmaktens tillgång till skjutfält och övningsområden. Utskottet anser att det bör införas ett tillfälligt stopp, ett så kallat moratorium, mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält och föreslår att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om detta.Läs pressmeddelande