Försvarsmakten behöver brett folkligt stöd

Försvarsministern beklagar i ett debattinlägg hur det gick till när värnpliktsförsvaret avskaffades. Han betonar att försvarsmakten måste ha en folklig förankring och det måste bygga på brett kunnande och genuint intresse. Ett rent yrkesförsvar duger inte.

http://blog.svd.se/sakerhetsradet/2015/05/11/gastinlagg-peter-hultqvist-forsvarsmakten-behover-brett-folkligt-stod/