Försvarskonferensen 2018 ”Vi vill ha med frivilligrörelsen”, forsvaret.se

Frivilligorganisationernas roll i totalförsvaret återkom som en röd tråd genom konferensen. Nils Svartz, överdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har använt sig av dem i arbetet med broschyren ”Om kriget och krisen kommer” som ska delas ut till alla landets hushåll under krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni. Senast den producerade var 1983.[…]

Även i kommuners konkreta arbete med det civila totalförsvaret föreslog Nils Svartz att vända sig till frivilligorganisationerna för att hjälpa verksamheten i kris eller krig. Christina Malm berättade att det i årskullen 1999 finns 16 000 personer som skattat som friska och intresserade av försvaret men som inte kommer att bli kallade.
– Vi är otroligt glada över det. Förutom att vi talar om att de kan söka frivilligt hänvisar vi också till frivilligorganisationerna.

Även Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län var inne på samma spår:
– Vi får inte glömma bort de frivilliga. Kan vi ge oss ett löfte till nästa möte? Att vi tar in civilförsvaret i våra staber. Då får de lättare att rekrytera, vilket de måste – medelåldern är ganska hög.

Han uppmaning var tydlig:
– Vi måste tänka på det redan nu. De som inte klarar hårnålen på din myndighet, de kan passa någon annanstans. Många vill hjälpa till. Den goda viljan finns. Läs pressmeddelande