Forsvarsevnen for det meste lagt i grus, aldrimer.no

Han har nettopp gått til stormangrep på den rådende militærstrategiske tenkningen. Men orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen står på sitt – og inviterer til debatt.

Det er et oppsiktsvekkende forskningsdokument han har publisert. Konklusjonene slår strengt tatt beina under mye av norsk forsvarspolitikk de siste tjue årene – i hvert fall hvis analysen er riktig.

Kort oppsummert: Tor Ivar Strømmen tror at norske styrker i en konflikt kan bli eliminert før de rekker å yte motstand. Årsaken er at norsk militær strategi har enorme huller og hviler på feilaktige antagelser. Ett eksempel er troen på at NATO kommer til unnsetning. Slett ikke sikkert, mener forskeren. I denne forskningsartikkelen kan du lese det Strømmen har skrevet i Sjøkrigsskolens fagtidsskrift Necesse.

…Me må vidare få vekk fatalismen i vår militære planlegging. Det er etter mitt syn ei myte at me ikkje kan gjere det meste på eigenhand, og det er ei myte at dette vil koste svært store deler av BNP.

Me bør også aktivt søke fleire bein å stå på enn berre NATO. Forpliktande bilaterale avtaler med andre med samsvarande interesser vil vere avgjerande i framtida dersom ikkje NATO raskt blir revitalisert. Läs artikel