Forsvarsdepartementet: Evenes skal brukes i krig, fremover.no

Tirsdag kveld kom Forsvarsdepartementet med en pressemelding som gjør det klart at Evenes flystasjon også skal brukes i såkalte høyintensitetssituasjoner. Sagt med andre ord: I krig. […]

Departementet har også presisert behovet for luftvern, et stadig tilbakevendende spørsmål knyttet til valg av Evenes som enebase.

– Evnen til å drive luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes og beskyttes fra baser. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Luftvern er et aktivt beskyttelsestiltak mot luftangrep, også fra langtrekkende presisjons­våpen. Luftvern er således viktig for Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i krise og væpnet konflikt. Läs artikel