Försvarsbudgetar växer i Nato, di.se

Nato-länderna ökade sina försvarsbudgetar med 3,8 procent under fjolåret, enligt försvarsalliansens årsrapport. Rumänien, Lettland och Litauen är på väg att ansluta sig till de länder som försvarar sig med motsvarande minst 2 procent av sin BNP…

Fortfarande är det ändå bara fem länder – USA, Grekland, Storbritannien, Polen och Estland – som når upp till alliansens målsättning om att ha försvarsbudgetar som motsvarar minst 2 procent av landets BNP.

Stoltenberg räknar dock med att Rumänien i år och Lettland och Litauen nästa år ska ansluta sig 2-procentsklubben. Övriga länder har ytterligare några år på sig. Natoledarna bestämde vid sitt toppmöte i Wales 2014 att alla ska sträva mot att nå målet senast år 2024. Läs artikel