Försvarsberedningen besökte Skövde, vastgotabladet.se

Björn von Sydow kom till Trängregementet för att skapa sig en bild av försvaret. Han var nöjd med det han såg.[…]

Von Sydow konstaterade att totalförsvaret fått en viktigare roll.

– Det måste vara starkt eftersom vi måste räkna med att vi kan bli inbegripna i ett väpnat angrepp och då krävs massor med förberedelser. Det tar cirka tre månader innan vi kan räkna med hjälp från länder som ingår i Nato och EU. Det betyder att vi måste ha en förmåga att uthärda och bekämpa strider i tre månader. Därför är det intressant att komma hit till Skövde och se hur ett logistiskt förband jobbar. […]

Enligt von Sydow har vår omvärld blivit betydligt farligare de senaste åren.

– Läget är sådant eftersom den internationella politiken är mer oförutsägbar. Kina är på väg upp på nästan alla sätt, men de har ingen demokrati. I Ryssland har vi ett självhärskardöme. I det läget måste vi satsa på avspännande insatser, som att stödja förhandlingar med EU och diplomati som syftar till att lösa konflikter. Det är inte tillräckligt att förstärka försvaret, men det ger en signal om att ett väpnat angrepp är förenat med stora risker för angriparen. Läs artikel