Försvarets problem är pengar och politik, Jonas Gummesson, svd.se

Försvarsmakten är på frammarsch med proffsiga yrkessoldater och avancerade vapensystem.

Problemen stavas pengar – och politik…

Försvaret med alla dess beståndsdelar ska efter många års internationellt fokus upprätthålla en viss insats på det området: svenska förband finns i Mali, Afghanistan och Irak. Men fokus är försvaret av svenskt territorium. Den operativa förmågan ska höjas i krigsförbanden som ska kunna bekämpa en teknologiskt väl preparerad motståndare…

Ekonomiskt ligger den största risken i finansieringen av den nya E-versionen av Jas Gripen och ubåtsprojektet A26. Prognosen är minus fem miljarder. Försvarsledningen har flaggat för olika kreativa lösningar där pengar flyttas från förband och övningar till materiel. I så fall sker det på bekostnad av det som är kärnan i försvarsbeslutet: att höja den militära operativa förmågan i försvaret av Sverige. Läs artikel