Försvarets hemliga förslag: Behöver nio miljarder kronor till, dn.se

Sveriges militära försvar behöver mer pengar än vad som hittills varit känt. I februari begärde överbefälhavaren 6,5 miljarder kronor. Men i ett hemligt dokument föreslår Försvarsmakten åtgärder för ytterligare 9 miljarder kronor, kan DN i dag redovisa…

Men DN kan i dag redovisa att Försvarsmaktens förslag som finns i en hemligstämplad bilaga till regeringen uppgår till totalt 9 miljarder konor. Detta enligt vad flera källor med kunskap om underlaget uppger för DN. Hur de olika beloppen förhåller sig till varandra i stort framgår av grafiken, även om fördelningen år för år kan variera…

ÖB beskrev i februari förslagen för att upprätthålla och stärka försvarets förmåga som ”rimliga och hanterbara”:

– Till exempel fler kontinuerligt tjänstgörande, övningar på operativ nivå och i sammansatta större förband, anskaffning av specialfordon och lastbilar. Säkerhetshöjande it-åtgärder och förstärkningar på försvarsunderrättelseområdet. Det här är en serie förslag för regeringen att överväga, sade Micael Bydén.

Förslagen omfattar även materiel som är avgörande för att kunna leda försvarets förband i konflikter. Det gäller ledningssystem till arméns brigader, modernisering av den fasta radarkedjan längs kusterna, en ersättning av dagens radarspanings- och stridsledningsplan ”Asken” samt hemliga sensorsystem. Läs artikel