Försvaret och miljarderna, Johan Westerholm, ledarsidorna.se

Enligt experter är det, med nu tillgänglig information, svårt att veta vad de tio miljarder kronor extra som KD vill ha skulle räcka till när regeringen nu förhandlar om budgetförstärkningar för Försvarsmakten. Ett krav som de inte får gehör för i förhandlingarna med regeringen varför de nu lämnar dessa rapporterar flera medier, bland annat SVT. Per Olsson, försvarsekonom vid FOI menar att debatten snarare borde handla om hur många soldater, fartyg eller flygplan som behövs. Och först därefter fatta beslut om pengarna.

Att försvarsmakten befinner sig i en minst lika stor kris som vården och omsorgen torde vara väl känt vid det här laget. Den statsminister som i modern tid tillfogat Försvarsmakten den största skadan är moderaternas hyllade partiledare Fredrik Reinfeldt som så sent som 2013 menade att försvaret var ett särintresse. När han fällde uttalandet lät han förstå att inget Alliansparti haft en avvikande uppfattning om försvarsanslagen i regeringen. På fyra år har omsättningen på försvarspolitiker varit låg, dagens politiker som ropar efter höjda anslag är i praktiken samma skara som för fyra år sedan höll med Reinfeldts bedömning om att Försvarsmakten är ett särintresse.

Ett av Försvarets största problem är, förutom resurserna, att det saknas idag kompetenta försvarspolitiker. Försvaret är mycket mer än kulor och krut. Försvarspolitik är mycket bredare än att endast producera militära förband, även andra förmågor krävs som till exempel FRA – som är en renodlat civilt bemannad myndighet, till att försvara Sverige mot cyberattacker och desinformation. Ett annat, tydligt, tecken på hur illa det är ställt med den försvarspolitiska systemkompetensen är att inget av partierna egentligen begriper vad de ställt till med det senaste decenniet. Stora delar av fabriken som producerade krigsförband finns inte kvar. Garnisoner och övningsfält har istället blivit bostäder, gallerior, högskolor och grönområden. Hamnar och varv har sålts ut. Det som finns kvar av fabriken går på övervarv av sin kapacitet just nu. Ett övervarv, och överlast, som inte blir hållbart i längden. Läs artikel