Försvaret i fokus på konferens, skaraborgslanstidning.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) gästade försvarskonferensen i Skövde på måndagen. Han var nöjd med beslutet om återinförandet av värnplikten…

– Jag ser också att det sker en leverans. Övningsverksamheten är på en annan nivå nu än vad den var tidigare. Inom försvarsmakten har man tagit det som sagts i riksdagen på allvar.

Även i omvärlden har beslutet om att återinföra värnplikten gett reaktioner påpekade försvarsministern..

Han konstaterade vidare att strategin inledningsvis är att fylla de förband som finns, sen ger värnpliktsbeslutet möjligheten att utöka numerären med värnpliktiga framöver om man politiskt bedömer detta som rimligt. Någon utökning av nuvarande organisation är dock inte aktuell nu.

– Det är 4000 soldater som ska utbildas på årsbasis. Det är den nivå som nuvarande försvarsmakt är dimensionerad för, så den nya ordningen kräver ingen ny infrastruktur eller förändring av organisationen. Men om man i framtiden bestämmer sig för att utöka numerären så får man titta på det, säger Hultqvist…

Ett konkret försvarssamarbete inom ramen för EU ser han däremot inte som något reellt alternativ.

– Frågan om att bygga en gemensam EU-armé är inte aktuell. Det som vi är överens om inom ramen för EU är att bygga funktioner som på ett bättre sätt kan stödja de internationella operationerna som EU bedriver. Läs artikel