Forsvaret er rett og slett blitt for lite! nordnorskdebatt.no

Mange, også ganske mange av oss i Høyre, satte kaffen i halsen da langtidsplan for Forsvaret ble lagt fram 17. april. I lys av den mildt sagt urovekkende situasjonen i verden er planen langt fra det vi hadde sett for oss. Og langt fra det eneste alternativet som, ifølge forsvarssjefen, kan møte våre sikkerhetsmessige utfordringer på en tilstrekkelig adekvat måte: Det såkalte alternativ A fra hans fagmilitære råd (FMR) framlagt høsten 2019. Regjeringen har spurt forsvarssjefen om råd. Og de velger å ikke følge rådet! […]

NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018 viste at det norske forsvar ikke har kapasitet til både å holde en forsvarskamp gående etter at et angrep på landet er innledet og samtidig evne å sikre mottak av allierte styrker som etter NATO-traktatens §5 i en slik situasjon skal komme oss til unnsetning. Forsvaret er rett og slett blitt for lite! Dette er et avgjørende og dramatisk faktum som alene bør være tilstrekkelig grunn for å velge alternativ A fra forsvarssjefens fagmilitære råd.

Under framleggelsen av LTP, utalte forsvarsministeren at «… (vi) også vedtar en risiko». Problemet er at risikoen er stor, og i potten ligger vår eksistens som nasjon. Og alt tyder på at verden bare blir et enda mer utrygt sted i løpet av de ganske mange årene det vil ta å bygge opp igjen et tilstrekkelig godt forsvar. Läs artikel