Försvara alliansfriheten! Lars Danielsson i Östra Småland

Även om en majoritet av den svenska befolkningen fortfarande stöder denna vår säkerhetspolitiska linje, ökar Nato-anhängarnas skara enligt de senaste opinionsundersökningarna. Vår militära alliansfrihet beskrivs av en del som en närmast feg och självisk politik där vi både undandrar oss ansvar och inte vill acceptera ett förment nödvändigt stöd från ”väst” i händelse av en konflikt.

Visst är vår militära alliansfrihet till viss del självisk, vilket enligt min mening är helt ok. Vi vill och skall ta ansvar för vår egen säkerhet. Men Sverige har också i decennier visat att vi tar ett stort ansvar för både den globala och regionala säkerheten och inte bara ser om vårt eget hus. Vi deltar aktivt i en rad fredsbevarande insatser runt om i världen.Vi visar genom vår utrikes-, bistånds- och handelspolitik att vi förstår att säkerhet i dag handlar om så mycket mer än militär styrka.

Vi är också redan medlemmar i en politisk allians, EU. Medlemskapet i det mest framgångsrika regionala samarbetet i världen innebär också krav på vår solidaritet, men det är vi själva som bestämmer hur vi skall visa solidariteten. Läs artikel