Förstörda rapporter, avsaknad av helhetsbild och oklar strategi – experter om Finlands 20 år i Afghanistan: “Det fanns inget mål”, svenska.yle.fi

Bara några dagar efter att västvärlden lämnade Afghanistan efter tjugo år i landet, tog talibanerna makten. Vad var våra 20 år i landet egentligen värda? Vi kontaktade officerare, soldater, fredsbevarare och beslutsfattare som var med då det begav sig för att fråga hur de ser på Finlands roll i Afghanistan. Alla är överens om att det nu behövs en ordentlig utredning. Men det kan vara lättare sagt än gjort eftersom en del av rapporterna från fältet är hemligstämplade.

Allt som allt deltog 2 500 finländska soldater i operationen, två finländska soldater stupade och 15 skadades. Notan för den militära insatsen uppgick till 320 miljoner euro.

Vad gjorde vi egentligen där?

Den frågan skulle Ilmari Käihkö som forskar i Finlands och Sveriges strategi i Afghanistan gärna vilja ha svar på. Problemet har ändå varit att varken forskare eller media har tillgång till en del av de officiella rapporterna eftersom de varit hemligstämplade.

– När tidsfristen gått ut har det visat sig att de förstörts.

Speciellt saknar Käihkö dokument från försvarsmakten om de finska insatserna.

– Att censurera allt kan vara resurseffektivt men dåligt för den offentliga diskussionen eftersom man måste ha information för att kunna diskutera något, säger Käihkö.

Vi har begärt ut dessa rapporter från det finska försvaret, som bekräftar att rapporterna är hemligstämplade och därför inte kan lämnas ut. Vissa rapporter är hemligstämplade i 25 år, men makuleras efter tio, och således kommer deras innehåll i oredigerat format aldrig att komma allmänheten till känna. Läs artikel