Förstå, försvara, fördöma, Tommy Westerlund, ledare i Hufvudstadsbladet

…Det som det däremot finns anledning för ett grannland som Finland att tänka på är att Ryssland alltid finns bakom östgränsen. Vi kan inte göra något åt geografin och vårt öde är och förblir att ha ett stort och på många sätt annorlunda land som granne. Då det dessutom är Ryssland så finns det orsak att åtminstone i viss mån acceptera en viss särbehandling. Det ligger i Finlands eget intresse att upprätthålla goda relationer till alla grannar, inte minst den mäktigaste…
Finlands eget bästa måste ändå gå före grannrelationen. Vem skulle agera med Finlands bästa för ögonen om inte Finland självt? Ingen annan tänker i första hand på Finlands intressen och säkerhet så det är klart att den uppgiften tillkommer Finland och finländarna…
Här kommer vi in på frågan om hönan och ägget – är Natos installationer och truppförstärkningar ett svar på Rysslands agerande eller är det tvärtom. Hur som helst för det här oss in i en otäck spiral – relationerna blir kyligare, retoriken hetare och upprustningen accelererar. Ingen part vinner på en sådan utveckling, därför är det viktigt att EU nu söker möjligheter till att återuppta en normal dialog med Ryssland. Finland har upprätthållit ett bilateralt samtal och kan gärna fortsätta det, men givetvis i samförstånd med de övriga EU-länderna. Läs artikel