Förslag om att aktivera försvarsberedningen, SD föreslår beredning

Sverigedemokraterna stödjer förslaget om att aktivera försvarsberedningen om följande anvisningar bland andra gives beredningen.

  1. Alliansfrihet mot NATO ska behållas.
  2. Närmande till Finland avseende planering och samarbete för krigstida förhållanden ska ske.
  3. Värnpliktsutbildningen ska återupptas.
  4. Försvarsanslaget ska ökas till minst 1,5 % av BNP år 2023 och fram till dess öka linjärt mot detta mål.

Om regeringen aktiverar försvarsberedningen så kommer vi verka för dessa fyra grundinriktningar inom beredningen. Vi välkomnar andra partier att ansluta till vår linje så att vi från och med nästa budget kan påbörja en upprustning av svenska försvaret. Läs pressmeddelande