Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig, forsvaretsforum.no

Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen.

– Et av problemene er at det er liten oppmerksomhet om kysten.  Der skapes det et gap som en motstander kan utnytte både i konvensjonell og «hybrid» krigføring.  Hæren vil ikke være der, og Heimevernet har blitt sterkt svekket. Når korvettene forsvinner, vil heller ikke Marinen ha evne til å utnytte Norges veldig spesielle kystlinje for å oppnå «hjemmebanefordeler». Heller ikke den Indre kystvakt blir styrket.

Det sa Ståle Ulriksen som underviser ved Sjøkrigsskolen til Forsvarets forum etter fremleggelsen av fagmilitært råd. […]

Ulriksen skulle ønske at man istedenfor noen få, kostbare fregatter hadde satset mer på et større antall mindre fartøyer – mer egnet til strid langs norskekysten.

– Når Marinen fokuserer ensidig på fregatter som befinner seg langt ute på havet blir det et gap i strukturen. Man vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten. Der har vi et hull, som noen kan utnytte, mener Ulriksen.

– Vi vet at russerne gjør seg kjent på vår kyst, og har strammet inn kontrollen over egne sivile rederier og sjøfolk. Det seiler mange sivile russiske fartøyer langs vår kyst.  Det gjør også mange skip under norsk  flagg med nesten bare russiske mannskaper. Vi vet også at russerne vil få en marine som vil bli svakere på det åpne hav, men sterkere nærmere kysten.  De kan ha en fordel av å bruke vår kyst. Läs artikel