Forskare ledamöter i regeringens folkrätts- och nedrustningsdelegation, Stockholms universitet

Den återupprättade Folkrätts- och nedrustningsdelegationen sammanträdde i veckan för första gången, under ledning av utrikesminister Margot Wallström. Två av delegationens ledamöter är forskare vid Stockholms universitet: Pål Wrange, professor i folkrätt och Thomas Jonter, professor i ekonomisk historia. Bland annat ska delegationen diskutera huruvida Sverige ska ansluta sig till den humanitära utfästelsen för kärnvapenförbud. Deltagare är förutom utrikesministern folkrätts- och nedrustningsexperter, representanter från civilsamhället och ÖB.

– Jag ser fram emot delegationens viktiga arbete med förslag om hur regeringen kan arbeta för att stärka respekten för folkrätten och att främja internationell nedrustning, säger utrikesminister Margot Wallström i ett pressmeddelande. Läs artikel