Formet av Kosovo, forsvaretsforum.no

Kosovo var første gangman sendte ut en stor avdeling som var trent og utstyrt for kampoperasjoner. På mange måter markerer Kosovo et skille mellom mobiliseringsforsvaret og det moderne innsatsforsvaret, sier Robert Mood. […]

«Man kan ikke forstå Afghanistan uten å forstå Kosovo. Det var starten på det vi kaller internasjonale operasjoner», sier tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold i boka «Fredsnasjonen Norge». Robert Mood mener det det vokste fram en tydelig profesjonalitet i forbindelse med oppdraget.

– Vi hadde grenaderer med erfaringen fra Libanon, Somalia og Balkan. Flere av de som var troppssjefer i den første kontingenten, er nå sjefssersjanter og kulturbærere i Hæren.

Mange av de norske soldatene reiste ned med en forestilling om at kosovoalbanere var ofre og serbere overgripere. Realiteten på bakken var ofte helt snudd på hodet. Det bare bare noen få serbiske enklaver igjen. Disse ble ofte utsatt for angrep med granater og molotovcocktailer.

– Hevntrangen var enorm. Jeg tror at målet var å fordrive alle serbere fra Kosovo, sier Mood. Läs arttikel