Forfatterens bilde Argument Agder USA-baser og norsk sikkerhet, argumentagder.no

Gun-Britt Sundström, författare och översättare Karin Englund, tidigare chef för Arbetarrörelsens arkiv

I Klassekampen mandag 6. mai, drøfter Gro Standnes og Bitte Vatvedt fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet om konsekvensene for norsk sikkerhet av de såkalte «omforente områdene» USA har etablert og vil etablere i Norge for sine væpnede styrker. Den talende tittelen er ”USA-baser truer norsk sikkerhet”.

De påpeker blant annet at basene inngår i et stort internasjonalt nettverk av baser rundt om i verden, vel 800 i over 80 land, og er opprettet for å ivareta USAs internasjonale stormaktsinteresser og ikke primært forsvaret av Norge.

Jeg tror Standnes og Vatvedt har helt rett. Når norske myndigheter likevel er villige til å inngå denne typen avtaler, som blant annet innebærer avgivelse av suverenitet, og som – etter mitt syn – også bidrar til å uthule norsk basepolitikk, er det fordi de føler behov for å knytte USA til forsvaret av Norge på en måte som kan bidra til å avskrekke Russland. Det vil øke sannsynligheten, sett fra Moskva, av at et angrep på Norge vil innebære krig med USA. […]

Det bidrar til å redusere Norge til et objekt i stormaktenes strid med hverandre, til å «sikkerhetisere» i utgangspunktet sivile saksområder i nordområdene. Med «sikkerhetisering» menes i faglitteraturen vanlig vis at når sikkerhetspolitiske/militære hensyn settes opp mot sivile behov og krav til effektiv forvaltning, får de sikkerhetspolitiske/militære hensyn prioritet. Og når det skjer, svekkes myndighetenes handlefrihet/evne til effektivt å ivareta norske interesser., slike som ressursforvaltning, forskning, miljøvern, søk og redning, og dermed også til å redusere norske myndigheters handlingsrom og evne til å ivareta norske interesser. Läs artikel