Fördjupat försvarspolitiskt samarbete med USA – försvarsministern undertecknade avsiktsförklaring

Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist och statssekreterare Jan Salestrand besökte den 6-8 juni Washington för överläggningar med USA:s försvarsminister Ashton Carter och biträdande försvarsminister Robert O. Work. I samband med besöket undertecknade den svenska och amerikanska försvarsministern en avsiktsförklaring, Statement of Intent, för samarbete på försvarsområdet.

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/fordjupat-forsvarspolitiskt-samarbete-med-usa–forsvarministern-undertecknade-avsiktsforklaring/

Själva avsiktsförklaringen kan läs här: http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/statement-of-intent-swe_us-20160608.pdf