Förberedelser för förstörelse av den utbyggda hamnen i Slite, riksdagen.se

Svar på fråga 2016/17:565 av Allan Widman (L) Förberedelser för förstörelse av den utbyggda hamnen i Slite

Försvarsminister Peter Hultqvist: Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att förstörelse av hamnanläggningen enkelt låter sig göras även vid en ytterligare försämring av säkerhetsläget i vår omvärld. Den hamnanläggning som avses är Slite hamn på Gotland.

Den 25 november 2015 svarade jag på riksdagsfråga 2015/16:340 av Allan Widman om vilka åtgärder jag som försvarsministern var beredd att vidta för att Apotekarkajen förbereds för snabb och enkel förstöring. Den 2 mars 2016 svarade jag på riksdagsfråga 2015/16:826 av Allan Widman om vilka åtgärder jag som försvarsminister är beredd att vidta för att Försvarsmakten ska hörsamma sin skyldighet att förbereda förstörelse i fråga om Apotekarkajen i Slite.

Jag svarar på samma sätt som jag gjort på de tidigare frågorna. Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Frågor om förstöring i händelse av krig eller krigsfara är reglerade genom lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring och förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring. Av förordningen framgår att Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter ska planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Försvarsmakten har att vidta nödvändiga förberedelser, något jag har fullt förtroende för att myndigheten gör.Läs svaret

Läs lagen: Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring