”För Ukrainas skull – ansök inte till Nato nu”, svd.se

Mathias Mossberg före detta ambassadör och chef för UD:s analys­grupp Sune Olofson före detta försvars­reporter och debatt­redaktör vid SvD

Nyheten om att Ukrainas President Zelenskyj nu framhåller att Ukraina inte avser söka medlemskap i Nato är en vatten­delare i den pågående konflikten.

Den uppmärksamme har noterat att Zelenskyj har uttryckt sig i liknande termer tidigare. Skillnaden är att han nu gör det under pågående krig och när den pågående förhandlings­processen tycks antyda positiva möjligheter.

Om det verkligen är så att utvecklingen i Ukraina är på väg mot någon form av förhandlings­lösning, där ett ukrainskt avstånds­tagande från möjligheten till Nato­medlemskap är en ingrediens, hur ska då omvärlden förhålla sig till detta? […]

Och här inställer sig frågan: om Ukraina nu – om än i stor vånda – söker orientera sig mot någon form av alliansfri eller neutral säkerhets­politisk status, är det då rätt tillfälle för andra stater i Europa att förkasta samma allians­frihet eller neutralitet? Samma status som Ukraina kanske söker uppnå för att rädda livet?

Vi tror inte det. Läs artikel