Norges evne til å stå imot Russland: – Uten flystøtte snakker vi om timer, nettavisen.no

Norge klarer seg ikke uten umiddelbar Nato-hjelp. – Men det som er enda mer alvorlig, er at det stilles spørsmål ved Norges evne til å ta imot allierte forsterkninger, sier Robert Mood.

[…] Har Norge en tilstrekkelig forsvarsevne til å motstå en tenkt krig med Russland, Mood?

– Dette sier FFI selv på et litt mer diplomatisk språk. Det rapporten sier er at Norge på ingen måter er i stand til å forsvare seg selv på egenhånd. Men det som er enda mer alvorlig, er at det stilles spørsmål ved Norges evne til å ta imot allierte forsterkninger – at vi ikke er i stand til å sikre flyplasser, veier, jernbanelinjer og steder hvor vi skal ta imot titusenvis av allierte soldater og frakte dem nordover til den etablerte bastionen. Så svaret på det er et entydig nei, sier Mood til Nettavisen. […]

Ståle Ulriksen sier at verken Hæren, Sjøforsvaret eller Heimevernet er godt nok rustet dersom det utenkelige skulle inntreffe.

– Det første vi trenger er mer folk. Vi har ikke nok folk til å drifte det vi allerede har. Vi må rett og slett utdanne flere folk. For å kunne drifte 52 kampfly, trenger man å ha nok teknikere og piloter og den type ting. Sjøforsvaret er kuttet ned til beinet. En burde doble mannskapet på alle skipene og ubåtene vi har, da vil vi utnytte investeringene i dyrt materiell mye bedre, sier Ulriksen til Nettavisen. […]

– Det vil ta lang tid før vi kan få store forsterkninger på land. Nato kan ikke håndtere mer enn én front av gangen. Amerikanerne vil ha store problemer med å kjøre en to eller tre front-krig samtidig. Men det amerikanske forsvaret har også store utfordringer etter to tiår med krigføring i Afghanistan og Irak. Mye av det amerikanske forsvarsbudsjettet har gått til disse krigene, så pengene har ikke gått til det som er viktig for en stormaktskrig, sier han. Läs artikel