För försvar och med rekordstort antal kvinnor, sempermiles.se

Värnplikten i Finland har aldrig behövt återinföras efter någon experimentiell paus och är en obligatorisk självklarhet som man över lag är positivt inställd till. Om inte majoriteten av folket tillsammans försvarar landet och ser till att det fungerar, vem ska då göra det?

Syftet är solklart. Välformulerat ur finska Försvarsmaktens värnpliktsinformation: “Under din tid som värnpliktig får du utbildning, med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland” och “Värnplikten är ett kostnadseffektivt sätt att producera en stor och prestationsduglig reserv.”

Efter de senaste “Uppbåden” (landsomfattande mönstring) inledde i januari ca 12 500 värnpliktiga sin 165, 255 eller 347 dygn långa tjänstgöring.

Det är ett lagstadgat krav på varje finsk man medan det för kvinnor är en frivillig möjlighet. En allt populärare möjlighet har det visat sig för antalet kvinnor som söker och genomför militärtjänst ökar! Under 00-talet låg siffran på i snitt 484 och har sedan dess nästan årligen satt nytt rekord. 2017 var andelen kvinnor 1 126 och för i år hela 1 516. Läs artikel