Folkrättsprofessor Said Mahmoudi om självförsvar och ”unwilling or unable”, legal.un.org

Professor Said Mahmoudi höll den 15 juni 2022 tre föreläsningar på temat Self-Defence and
“Unwilling or Unable”, föreläsningarna kan ses på video här

Mr. Said MahmoudiMr. Said Mahmoudi
Professor of International Law
Stockholm University

Läs också inlägg tidigare på den här sajten om  ”Unwilling or Unable”.