Följ föredömet Finland, Kerstin Davidson, ledare i lantbruk.com

Vår försörjningsberedskap är god. ”I synnerhet livsmedelssidan är under kontroll. Beredskapslagren garanterar att den inhemska produktionen kan fortgå också i krissituationer. En säkrad livsmedelsproduktion är grunden till samhällets kristålighet.”

Jodå, du läste rätt. Det ovan sagda har uttalats på fullt allvar. Men tyvärr gäller orden inte Sveriges beredskap.

Det var i stället chefen för Finlands försörjningsberedskapscentral, Ilkka Kananen, som uttalade dem år 2008. Och inget tyder på att läget i Finland har försämrats sedan dess…

Finländarna har anledning att vara stolta. Sämre beställt är det här hemma. Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari gav en forskare Sveriges militära försvar betyget 3 på en femgradig skala. Men för civilförsvaret – som bland annat handlar om vår livsmedelsförsörjning i kristid – gavs betyget 1. Läs artikel