FN:s nya resolution efterlyser effektivare fredsmedling för konfliktlösning, formin.finland.fi

Den 9 september antog FN:s generalförsamling, på förslag av Finland, FN:s fjärde resolution om fredsmedling.

Utrikesminister Timo Soini anser att resolutionen är ett viktigt steg i strävan att stärka fredsmedlingen och utnyttjandet av medling i konfliktlösning.

”De allt mer komplexa och långtgående konflikterna ställer hårda krav på fredsmedlingen. Också små framsteg stärker förtroende och kan rädda människoliv. Det är viktigt att fredsmedlingens mekanismer utnyttjas fullskaligt för att lösa konflikter och att FN:s regionala organisationer, stater och civilsamhället utvecklar sin kapacitet för fredsmedling”, säger utrikesminister Soini…

Den nya resolutionen stärker ytterligare Finlands roll som utvecklare av internationell fredsmedling. Finland fortsätter att aktivt satsa på internationell fredsmedlingsverksamhet och att utveckla och stärka sin nationella kapacitet för dialog och fredsmedling i enlighet med statrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Läs pressmeddelandet