FN: Malistyrkor har begått krigsbrott, gp.se

Malis militär har begått krigsbrott – och jihadistgrupper som härjar i det västafrikanska landet har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten.
Det slår FN-utredare fast i en rapport.

Skrivelsen omfattar 338 sidor och har sammanställts av Internationella utredningskommissionen för Mali, som leds av den svenska diplomaten Lena Sundh.

”Kommissionen har skälig anledning att tro att de maliska försvars- och säkerhetsstyrkorna har begått krigsbrott, däribland dödligt våld mot civila och andra icke-stridande misstänkta för samröre eller samarbete med väpnade extremistgrupper”, lyder ett stycke i rapporten, som nyhetsbyrån AFP har tagit del av. […]

”Kommissionen anser att väpnade extremistgrupper har begått brott mot mänskligheten och krigsbrott”, fortsätter rapporten, och nämner bland annat mord, lemlästning, våldtäkt och andra attacker mot hjälporganisationer och FN:s fredsstyrka Minusma. Läs artikel