FMV värd för Natomöte, fmv.se

Den här veckan står FMV värd för ett internationellt möte med en expertgrupp inom Nato, som arbetar med att ta fram en gemensam standard för skyddsnivåer samt test och verifiering av ballistiska skydd på fordon. Mötet hålls på Tre Vapen i Stockholm och 33 representanter från 17 nationer deltar. – Det är första gången vi har möte i Sverige, säger Ida Nilsson, FMV, ansvarig för mötet.

Sedan tre år tillbaka är Sverige fullvärdig medlem, dock utan rösträtt, i en expertgrupp inom Nato som arbetar med att ta fram en standard, Standardization Nato Agreement, Stanag, för test och verifiering av ballistiska skydd, kallad Stanag 4569.

Expertgruppen, som nu har arbetsmöte i Stockholm, riktar in sig på att ta fram skyddsnivåer samt test- och verifieringsprocedurer för olika typer av ballistiska fordonsskydd, bland annat skydd mot finkalibriga vapen och minor. Läs artikel