FMV uppdaterar Ungern-avtal, fmv.se

FMV tecknade idag för den svenska statens räkning ett tillägg till hyrköpsavtalet av 14 stridsflygplan Gripen C/D med Ungern. Det ger Ungern mer flygtid och uppdaterade flygplan…

Vid avtalstidens slut 2026 kommer de 14 gripenplanen att övergår i ungersk ägo…

Det var 2006 som Ungern inledde ett tioårigt hyrköpsavtal med den svenska staten om 14 stycken JAS 39 Gripen inklusive utbildning och support. 2012 förnyades avtalet till att gälla till mars 2026.
Sedan starten 2006 har Ungern flugit över 14 000 flygtimmar. Det ungerska flygvapnet har deltagit i många olika övningar, till exempel Baltic Air Policing, NATO QRA och luftförsvar Slovenien. Läs artikel