Flygvapnet deltar i Sveriges Flygvapenövning 19, ilmavoimat.fi

Flygvapnet deltar med 8-12 multifunktionella Hornet-jaktplan i den svenska övningen Flygvapenövning 19 (FVÖ19) som ordnas den 22–27 mars. […]

Beväringarna vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi deltar i övningen i sina normala dagliga uppgifter inom flygteknik, bränsledistribution och militärpolis. Därutöver ska cirka 20 beväringar, som tjänstgör som hjälpmekaniker, delta i övningen med den finska övningstruppen i Kallax.

Flygvapnen i Finland och Sverige har som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet FISE sedan 2016 deltagit i varandras flygövningar som fokuserar på nationellt försvar. I maj 2018 deltog flygvapnet med åtta Hornet-jaktplan i FVÖ18, som ordnades över Östersjön samt de mellersta och sydvästra delarna av Sverige. Under FVÖ18 deltog finska flygvapnet likadant både i den blå sidans och i den röda sidans verksamhet tillsammans med det svenska flygvapnet. I oktober 2017 deltog svenska Gripen-jaktplan i Finlands luftförsvarsövning Ruska 17 i motsvarande roll.

Samtidigt med FVÖ19 ordnas övningen Northern Wind 2019 i norra Sverige. Northern Wind 2019 är den svenska arméns huvudövning, i vilken cirka 10 000 personer från Sverige, Finland, Norge, USA och Storbritannien deltar. Finska arméns övningstrupp uppgår till över 1 500 personer och cirka 500 fordon. Läs artikel