Flygövervakning över Baltikum kan bli Finlands första fredstida Natouppdrag – minister: ”Vi är en frontlinjestat nu”, svenska.yle.fi

Finland väntas snart besluta om sina första fredstida militära insatser som Natomedlem. En sådan tänkbar insats är Natos gemensamma flygövervakning över Baltikum och norra Östersjön.

Försvarsminister Antti Häkkänen (Saml) bekräftar att Finland överväger delta i flygövervakningen, som går under namnet Baltic Air Policing. Natoländerna turas om att stationera jaktplan vid baser i Baltikum för att hålla koll på Rysslands flygaktivitet i området. […]

Beslutet om hur Finlands insats ska se ut fattas av president Sauli Niinistö, tillsammans med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Enligt Antti Häkkänen kan beslutet fattas inom en nära framtid, under början av hösten. […]

Planeringen av Finlands kommande Natoinsatser pågår vid Försvarsministeriet. En grundläggande fråga som styr planeringsarbetet är hur armén, marinen och flygvapnet kan delta utan att Finlands egna försvarsförmåga lider. Att till exempel stationera jaktplan utomlands medför naturligtvis också extra kostnader.

Antti Häkkänen betonar att Finland nu är en frontlinjestat i Nato, precis som de baltiska länderna.

– Vi måste tänka på vår egen försvarsförmåga då vi deltar i internationella insatser utomlands, säger Häkkänen. Läs  artikel