Flottilj 2020 – Försvarsmaktens strategiska projekt, defmin.fi

Publikationen Flottilj 2020 skildrar sjöförsvarets roll som en del av försvarssystemet och hur marinens förmåga upprätthålls efter att fartyg har tagits ur drift på 2020-talet. I publikationen motiveras också varför fyra multifunktionella stridsfartyg måste upphandlas för att marinens förmåga ska kunna upprätthållas. Vidare utreds grunderna för fartygsupphandlingen och då beaktas också sådana synpunker som gäller försörjningsberedskapen…

Finlands militära försvarsförmåga består av armén, marinen och flygvapnet och de gemensamma operativa förmågor som stöder dem. Om någon av dessa inte fungerar, fungerar inte heller Finlands militära försvar. Sjöförsvaret ska ha förmåga till territorial­ övervakning och till att avvärja angrepp. Havsförbindelserna via Östersjön är livsviktiga för Finland. Marinens förmåga kommer att försvagas betydligt i mitten av 2020-talet, eftersom utöver minfartyget Pohjanmaa, som redan tagits ur drift, fyra robotbå­ tar i Rauma-klassen och två minfartyg i Hämeenmaa-klassen kommer att nå slutet av sin livscykel åren 2022–2025. Dessa fartygsklasser har redan genomgått en grundläggande renovering, och det finns inga kostnadseffektiva lösningar för en ytterligare livstidsförlängning. Projektet Flottilj 2020 handlar om att förmågan hos sju fartyg, som tagits ur drift eller kommer att tas ur drift, ersätts och uppdateras med hänsyn till framtida hot genom upphandling av fyra multifunktionsfartyg av korvettyp. Läs  rapporten