Fler intressenter av svensk mark, Per Blomquist

Låt oss slippa agitatorernas förmåga att sammanblanda begreppen och att kalla militär alliansfrihet för militär neutralitet. Det förefaller mig självklart att om något land anfaller Sverige, så upphör denna neutralitet och ett nytt läge uppstår.

Alltför många inser inte hur stor militärstrategisk betydelse Sverige har. Detta gör att man ensidigt uppfattar Ryssland som intressent av svenskt territorium. Men om man verkligen såg svenskt territorium som ett värde – om det är trovärdigt försvarat – för fred och frihet, då skulle man inse ett faktiskt militärt förhållande, nämligen att ingen vet vilken av Sveriges kringliggande intressenter som skulle vara, eller vilja vara, först på svenskt markterritorium i händelse av allvarlig konflikt.

Så länge politiker och diplomater hävdar att det inte blir något krig, ser de ingen anledning att analysera olika krislägen och allra minst krig. Självklart delar jag uppfattningen om den låga krigsrisken. Dock måste Sveriges viktiga militärstrategiska läge analyseras!

 

Anmärkning. – Skribenten är överste 1 gr., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt medverkar i antologin Försvaret främst.