Finska partierna om försvar och Nato, kommentar Lars-Gunnar Liljestrand

Hufvudstadsbladet har sammanställt de finska partiernas ståndpunkter i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Även om åsikterna till en del går isär finns det en stark skepsis mot Nato-medlemskap. Vad gäller deltagande in internationella insatser säger flera partier att det skall handla om ”fredsbevarande” uppdrag.

Den svenska linjen har tidigare varit att i första hand delta i fredsbevarande insatser under FN-mandat. Det innebär att insatsen har stöd hos parterna i en konflikt och skall syfta till att dämpa  spänningar och upprätthålla en redan etablerad fred. Med start från Bosnienkriget och sedan Afghanistankriget har dock svenska insatser under Nato-ledning varit ”fredsframtvingande” dvs stridande. Det begreppet har emellertid blivit alltför kontroversiellt så idag talar man om ”fredsfrämjande” insatser som låter mer tilltalande men som i praktiken är samma sak som ”fredsframtvingande”. Med deltagande i ”fredsfrämjande” insatser som inte har stöd hos parterna i en konflikt riskerar Sverige att delta på ena sidan i en intern konflikt i ett land.

Sammanställningen av de finska partiernas ståndpunkter.