Finska marinen tar över svenskt fartyg i Östersjön, forsvarsmakten.se

Marinen provar ett nytt sätt att öva i Östersjön. Det är svenska och finska marinen som byter fartyg med varandra, med personal och allt.
– Vi ska öva på att leda ett annat lands fartyg och tvärtom, förklarar Anders Åkermark, marinstabens operationsavdelning. […]

HMS Helsingborg lämnas över till finsk ledning och Finlands FNS Uusimaa lämnas över till svensk ledning. Själva övningen kommer att ske på internationellt vatten i Östersjön. Målet är att öva och utvärdera respektive lands lednings- och sambandsmetoder, för att länderna ska kunna lära av varandra och utveckla sättet att arbeta. […]

– I och med att vi kan fördjupa vårt samarbete på det här sättet så får vi ju mer information, eftersom vi täcker in hela Östersjön, förklarar Anders Åkermark. Det ökar också trovärdigheten för båda ländernas marina stridskrafter om vi kan leda varandras fartyg vid behov och utbyta information om sjöläget.

– Vi lär oss och blir klokare av varandra på det här sättet, konstaterar Anders Åkermark. Läs pressmeddelande