Finländska trupperna återvänder från Trident Juncture 18 under veckoslutet, puolustusvoimat.fi

Manövern Trident Juncture 18 avslutas för truppernas del på onsdag 7.11. Från Finland medverkade sammanlagt 600 soldater, varav omkring 300 var beväringar. Trupperna återvänder till sina hemgarnisoner senast under veckoslutet.[…]

Utvecklingen av det nationella försvaret är utgångspunkten för Försvarsmaktens medverkan i internationella övningar. Övningarna bör vara krävande för att det ska löna sig att delta i dem. Utomlands åker man för att bekräfta den egna förmågan samt för att öva helheter som man på hemmaplan inte kan öva i någon större grad eller inte alls. Trident Juncture 18 har gett finländarna en bild över på vilket sätt Nato kan komma att agera i ett krisläge.[…]

Under senare år har beredskapen över lag blivit en viktig del av beväringsutbildningen. Övningen har visat att beväringsutbildningen producerar goda grundfärdigheter och tillräcklig förmåga att verka förutom i hemlandet också i förhållanden som avviker från vad man är van vid.[…]

”Trident Juncture 18 var för oss en lyckad manöver och den innehöll många krävande uppdrag. Den har speciellt visat att den finska beväringsutbildningen ger goda färdigheter att verka i krävande förhållanden tillsammans med olika samarbetsparter. Verksamheten som del av en stor internationell landstigningsavdelning har övat övningsstyrkans förmåga och verkställighetsförmåga allt från stabsofficer till enskild kustjägare”, berättar ATU-styrkans kommendör Sami Jaakkola från Nylands brigad. Läs artikel