Finländska och svenska soldater övar försvar, sydsvenskan.se

Sverige tar nya steg i försvarssamarbetet med Finland. Regeringen kan få rätt att i en kris snabbt själv fatta beslut om att ge eller be om militärt stöd utan att gå via riksdagen.

Om drygt en vecka inleds arméövningen Northern Wind med omkring 10 000 deltagare, varav 7 000 utländska, på svensk mark.
I övningen ska en svensk brigad förstärkt med en finländsk bataljonsstridsgrupp försvara sig mot en fiktiv angripare som anfaller östra Norrbotten. […]
Ömsesidiga försvarsgarantier är dock inte aktuella. För att stödja varandra militärt i en kris krävs politiska beslut i respektive land.
Den svenska regeringen arbetar nu på en proposition som gör att sådana beslut kan tas snabbare.
– Vi hoppas att den så fort som möjligt ska kunna presenteras för riksdagen och ha en lagstiftning som träder i kraft nästkommande år, säger Hultqvist.
Propositionen kommer att bygga på en utredning från våren 2018. Utredningen pekade på att det allt djupare försvarssamarbetet med Finland kräver att beslut om militärt stöd i ett krisläge kan tas snabbare för att vara trovärdigt.
Utredningen föreslog att regeringen i vissa fall ska få ta beslut på egen hand, utan att gå via riksdagen.
Ett sådant fall är om Finland begär stöd för att hindra eller upptäcka en kränkning av finländskt territorium. Det kan handla om en pågående ubåtsjakt, bevakning av finländskt luftrum eller att skicka marktrupp för att bevaka landgränsen. Läs artikel