Finlands utrikesminister Timo Soini: ”Sveriges sak är vår”, dn.se

Sveriges och Finlands försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är viktigt att det också sträcker sig till grundläggande säkerhetsaspekter som förebyggande av konflikter, jämställdhet och försvar av det multilaterala systemet…

Ryssland är Finlands omedelbara granne, det är ett bestående faktum. Vårt sätt att förhålla oss till Ryssland har redan under en längre tid varit en kombination av beslutsamhet och dialog. Vi håller fast vid våra principer, men vi är redo att föra en öppen diskussion. Det har varit ett hållbart förhållningssätt…

Det är i Finlands och Sveriges intresse att EU:s förmåga att reagera på vår tids säkerhetsutmaningar stärks. Det gäller även extrema situationer, som militära angrepp. Den solidaritet som är inskriven i Lissabonfördraget ska vara verklig och konkret. Vi har båda ett nära samarbete med Nato. Detta samarbete, som vi kallar 29+2, motsvarar mycket väl våra behov eftersom vi delar säkerhetspolitisk miljö med Nato. Finland vill lyfta fram den ömsesidiga nyttan som utgångspunkt för samarbetet.

Sveriges och Finlands bilaterala försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är ett djupgående samarbete mellan två likasinnade länder, ett samarbete som gäller alla tänkbara förhållanden. Jag har vid flera tillfällen sagt att jag inte ser något behov av att definiera gränserna eller slutpunkten för detta samarbete. Det följer sin naturliga gång. Läs artikel