Finlands Natopartnerskap, finlandnato.org

…Finlands Natopartnerskap styrs av regeringsprogrammet samt de nationella utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska riktlinjerna. I enlighet med dem bedriver Finland ett långsiktigt och ömsesidigt gynnsamt samarbete med Nato…

Då samarbetet mellan Finland och Nato fördjupas bör man beakta att partnerskapssamarbetet inte inbegriper några säkerhetsgarantier eller skyldigheter enligt artikel fem i Washingtonfördraget. Finland avgör, utgående från sina egna premisser, vilket slag av partnerskapssamarbete Finland deltar i.

I statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 2016 stipuleras att Finland inte tillhör någon militär allians. Samtidigt påpekas det i redogörelsen att den samstämmighet som uppnås genom samarbete bidrar till att det inte uppstår några praktiska hinder för ett eventuellt medlemskap i alliansen. Finland ger också noggrant akt på förändringar i sin säkerhetsmiljö och behåller möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato. Läs artikel