Finlands kommendör: Sveriges och Danmarks försvarssamarbete överraskar inte

Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg säger att försvarssamarbetet mellan Danmark och Sverige inte kommer som någon överraskning för honom.

– Sverige har säkert också samarbetat med sina andra grannländer. Det skulle ju vara konstigt om de inte tittar också åt annat håll än bara mot Finland, sade i samband med den säkerhets- och försvarspolitiska konferensen i Sälen i Sverige. Lindberg tror inte att Sveriges samarbete med Danmark påverkar försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Läs uttalandet