Finlands ”hemliga” recept, artiklar.militart.nu

Lars Gyllenhaal

[…] Hur Finlands försvarsutgifter kan vara så låga som de är framstår som ännu märkligare när man beaktar hur många som ännu gör värnplikten i den gamla östra rikshalvan (i 600 år var Sverige och Finland ett rike). Från att nära 90 procent av alla vapenföra unga män blev beväringar – som de officiellt benämns i Finland – är man nu ”nere” i 80 procent.

Utbildningsnivån då? Man kan ju undra hur värnpliktiga, alltså amatörer, ska kunna mäta sig med en helprofessionell styrka? General Ari Puheloinen, Finlands ÖB 2009-14, bemötte sådana funderingar med att poängtera att de finska krigsförbandens kärna inte är 20-åriga nybakade soldater utan 25–27-åringar som genomfört både militär grundutbildning och krigsförbandsövningar och, för att direkt citera generalen: ”Yrkesarméer kan inte räkna med att kunna rekrytera alla de bästa talangerna inom varje årsklass.”

När man i Sverige inför värnpliktens avskaffande diskuterade utländska exempel var det förvånansvärt lite som sades om den finska modellen och än mindre om exemplen Schweiz och Österrike. Ändå utgör Finland, Schweiz och Österrike tre av världens absolut mest stabila och framgångsrika stater. Till skillnad från Sverige har alla tre valt att behålla värnplikten. Läs artikel