Finlands deltagande i EU:s nya försvarssamarbete blir magert, svenska.yle.fi

Europeiska unionens färska försvarssamarbete har diskuterats häftigt. Ändå hör inte Finland till samarbetets mest entusiastiska deltagare.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) bekräftade på tisdagen i Bryssel att Finland endast deltar i tre samarbetsprojekt. Sammanlagt kommer EU att sparka igång 17 samarbetsprojekt. Finland hör ändå till medeltalet men många länder har kastat sig in i samarbetet med brinnande iver. Tyskland deltar i sju projekt, Frankrike i åtta, Spanien i tolv och Italien i femton. De här länderna har alla förespråkat ett försvarssamarbete mellan unionsländerna. […]

Det mest uppmärksammade projektet handlar om transporten av krigsmaskineri mellan EU-länder. Utav 25 länder deltar 24, inklusive Finland och Sverige. Projektet har också hyllats av Nato. Läs artikel