Finland: Värnpliktsförordningen har ändrats, defmin.fi

Statsrådet har i dag godkänt en ändring av statsrådets förordning om värnplikt. Genom den ändrade förordningen föreskrivs att uppgifterna vid de beredskapsenheter som ska inrättas vid Försvarsmakten ska vara sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven. Därför kan alla beväringar som tjänstgör i beredskapsenheterna förordnas att tjänstgöra i 347 dagar. Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ändringen av förordningen sammanhänger med de beredskapsenheter som ska inrättas vid Försvarsmakten. Avsikten är att utbildningen vid dem ska inledas vid ingången av år 2017. Genom trupproduktionen i beredskapsenheterna får Försvarsmakten bättre beredskap och reaktionsförmåga.Läs pressmeddelande