Finland sänder ytterligare försvarsmaterielbistånd till Ukraina – biståndet innefattar tre Leopard 2-minröjningsvagnar, defmin.fi

Finland donerar mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 23 februari 2023 på framställning av statsrådet. Detta är den trettonde försändelsen av försvarsmaterielbistånd från Finland till Ukraina.

Som ett led i det internationella Leopard-samarbetet kommer Finland att överlåta tre Leopard 2-minröjningsvagnar till Ukraina och ge utbildning i användningen och underhållet av pansarvagnarna. De tre vagnarna ingår i det biståndspaket som det nu beslutats om.

– Det har gått ett år sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig, och Ukraina behöver fortfarande hjälp i sin försvarskamp. Vi sänder mer försvarsmateriel och deltar i Leopard-samarbetet tillsammans med våra partner, berättar försvarsminister Mikko Savola.

Av operativa skäl och för att garantera att hjälpen säkert når fram informeras det inte närmare om vad annat biståndet innefattar eller om leveranssätt eller tidsplaner.

Ersättningsvärdet av detta senaste biståndspaket uppgår till över 160 miljoner euro. I och med det uppgår ersättningsvärdet av alla försvarsmaterielpaket som Finland levererat till Ukraina till över 750 miljoner euro. Läs artikel