Finland övar – Sverige tillsätter en utredning, Anders Karlsson och Bertil Kantola, Norrbottens-Kuriren

Ryssland har på senare tid höjt profilen ytterligare i Sveriges närområde. Vårt grannland Finland har snabbt reagerat på detta genom att krigsplacera hundratusentals soldater och genom att i början av oktober genomföra en repetitionsövning med tusentals man och 50 flygplan, dels för att öva sina soldater men givetvis också för att visa sin store granne att landet är redo att möta alla hot, precis på samma sätt som man varit under hela 2000- talet. Samtidigt har Sverige omstrukturerat och i praktiken genom vissa generalers dumhet och en del politikers slughet lagt ned hela landets försvarsförmåga utan att för den skull lägga ned landets försvarsmakt. I Sverige har vi äntligen insett att vi i femton års tid svamlat bort landets säkerhet till förmån för tongivande generalers ego och det militärindustriella komplexet som sett till att försvarsmakten, trots att den inte bidrager med någonting till landets säkerhet, fortfarande kostar skattebetalarna lika mycket som när vårt land hade ett fungerande totalförsvar. Läs artikel